Trouwen in Adam
Image default
Rechten

Hoe vraag je asiel aan in Nederland?

Als je uit je land bent gevlucht omdat je je daar niet veilig voelde, kun je in Nederland asiel aanvragen. Dit kan zijn omdat je moest vluchten voor oorlog, omdat je niet vrij was om te geloven wat je wilt of te zijn wie je bent, of omdat je bij een bepaalde kwetsbare groep hoort. Maar hoe vraag je asiel aan? Wij hebben advies ingewonnen bij de immigratie advocaat. Lees er hier meer over!

Stap 1: Registratie bij het aanmeldcentrum

Wanneer je besluit asiel aan te vragen in Nederland, moet je je melden bij het aanmeldcentrum (AC) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Hier wordt je persoonlijke informatie geregistreerd, zoals je naam, geboortedatum en nationaliteit. Ook worden er vingerafdrukken afgenomen.

Stap 2: Aanmelden en gesprek met de IND

Na registratie onderteken je je asielaanvraag en volgt er een gesprek met de IND om je identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Op basis hiervan wordt bepaald welke procedure op jou van toepassing is. Het kan zijn dat er een snellere procedure wordt gevolgd. Dat is weer afhankelijk van je situatie.

Stap 3: Rust- en voorbereidingstijd

Na aanmelding krijg je onderdak geregeld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast ontvang je bijstand van een advocaat en wordt er medisch onderzoek gedaan. Gedurende minimaal 6 dagen, ook wel de rust- en voorbereidingstijd genoemd, kun je bijkomen van je reis voordat de eigenlijke asielprocedure begint.

Stap 4: Algemene asielprocedure (AA) en verlengde asielprocedure

De algemene asielprocedure duurt maximaal 8 dagen en omvat het vertellen van je verhaal aan de IND, die vervolgens je aanvraag beoordeelt. Als er meer tijd nodig is voor onderzoek, kan de procedure worden verlengd. Je hoort binnen 6 maanden of je een verblijfsvergunning krijgt, maar deze termijn kan worden verlengd als er meer onderzoek nodig is.

Stap 5: Snellere asielprocedure en tijdelijke verblijfsvergunning

Er is een snellere procedure van toepassing als een andere EU-lidstaat verantwoordelijk is voor je asielaanvraag, als je al bescherming hebt gevonden in een andere lidstaat, of als je uit een veilig land komt. In dat geval krijg je geen rust- en voorbereidingstijd en wordt er slechts één gesprek met de IND gehouden. Als je een verblijfsvergunning krijgt, is dit eerst tijdelijk en geldig voor 5 jaar.

Stap 6: Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of afwijzing

Na 5 jaar wordt bekeken of je nog steeds bescherming nodig hebt en of je het inburgeringsexamen met succes hebt afgelegd. Bij een positieve beoordeling krijg je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Bij een negatieve beslissing moet je Nederland verlaten, mogelijk onder begeleiding van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Dit zijn de stappen die je moet volgen bij het aanvragen van asiel in Nederland!