Trouwen in Adam
Image default
Society / Relationships

Mediator Soest helpt je een familiegeschil over de erfenis te voorkomen

Anniek Schuurs, mediator Soest, kan worden ingeschakeld om de goede band met de familie te waarborgen wanneer er een erfenis te verdelen is en er onverhoopt geen testament is opgemaakt. Zelfs in de beste families zijn ruzies omtrent het verdelen van de erfenis schering en inslag.

Net als een goed testament dat niet alleen voorziet in het verdelen van activa van de ene generatie naar de volgende, zal ook zij zich ook richten op de verlichte dromen die de overledene zou kunnen hebben gehad voor de volgende generaties. Juist als de persoon er niet meer is om de erfgenamen hierin te begeleiden.

Mediator Soest helpt bij het opstellen van een plan

Ook Anniek Schuurs, mediator Soest, zal bij het ontbreken van een testament een plan opstellen dat het verdriet helpt te verzachten en eventuele problemen op voorhand helpen op te lossen. Zodat de familiebanden niet onnodig op de proef zullen worden gesteld, te midden van al het verdriet en het grote gemis.

Zorgen voor en over de volgende generatie voorkomen

Velen van ons maken zich zorgen over schuldeisers, (schoon)familie en hoe zij hoop en dromen voor de volgende generatie kunnen laten ontsporen. We maken ons zorgen over het latere gedrag van de echtgenoten, kinderen of erfgenamen van de volgende generatie. Sommigen maken zich zelfs zorgen dat de ontvangst van de erfenis zelf op een ongepast moment een negatief effect kan hebben op de kinderen of andere erfgenamen. Dit alles kan leiden tot conflicten. Een conflict leidt in het beste geval tot een financiële belasting van de nalatenschap en kan de financiële en andere doelstellingen die er voor kinderen of erfgenamen zijn, frustreren. Erger nog, conflicten kunnen leiden tot breuken tussen de familieleden die misschien nooit worden opgelost.

Gelijkheid voor iedereen

Anniek Schuurs helpt u graag om de kans op geschillen of conflicten tussen erfgenamen te minimaliseren. Zij zal erop toe zien dat er sprake is van een gelijke verdeling of voor een eerlijke verdeling van de nalatenschap. Waarbij een goede communicatie onderling altijd van essentieel belang is. Dit kan toekomstige geschillen voorkomen. Neemt u dus vooral contact op met Anniek Schuurs Mediation als er een erfenis te verdelen is.